Obec Studnice

Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Jásalka band
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
Hasičská PARDUBICKÁ LIGA
28
29 30 31 1 2
Noční hasičská soutěž
3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace před napojením na kanalizační síť

Informace před napojením na kanalizační síťDatum konání:
16.11.2012

Dle § 24b odst. 1 vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 20/2011 Sb., se žumpy budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé ČOV do ekvivalentu 500 obyvatel není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních. Kdo akumuluje odpadní vody v žumpě, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem ani přepadem. O prováděných pravidelných vývozech musí být písemné doklady, které budou předloženy při kontrole vodoprávního úřadu nebo České inspekci životního prostředí dle § 36 odst. 6 vodního zákona.

Kanalizační přípojky
Soukromé části kanalizačních přípojek mezi objekty a revizními šachtami si každý vlastník zajišťuje sám.
Obecní úřad nabízí občanům pomoc s vyplněním příslušného formuláře žádosti o vydání souhlasu pro vybudování soukromé části kanalizační přípojky a následné předání žádostí hromadně na stavební úřad. Občané nemusí tuto agendu vyřizovat sami na stavebním úřadu, ale vše vyřídí na obecním úřadu v obci.Do 15.12.2012 je možnost podat tuto žádost bez poplatku.

Platby stočného budou účtovány dle druhu uzavřené smlouvy :
a) dle skutečné roční spotřeby vody (dle odečtu vodoměru na přípojce veřejného vodovodu)
b) dle skutečné roční spotřeby vody (dle odečtu vodoměru – stanoveného měřidla – na přípojce z vlastního vodního zdroje – studny)
c) dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.12 vyhlášky č.428/2001 Sb., v platném znění (paušál v současné době je 35 m3 vody na jednu osobu a rok)
Stanovená měřidla – vodoměry na přípojkách z vlastních zdrojů odběratele budou osazena a zaplombována dodavatelem na náklad odběratele, včetně výměny stanoveného měřidla v termínech stanovených výrobcem.
Vodoměr si může majitel nemovitosti zakoupit a nainstalovat sám, ale zaplombování bude provádět pan Ladislav Šmahel ml., bytem Vortová.

Před napojením na kanalizační síť musí být vlastníky nemovitostí splněno:

  • zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu s vybudováním kanalizační přípojky po soukromém pozemku (viz. Kanalizační přípojky)
  • vybudována kanalizační přípojka mezi objektem a revizní šachtou
  • uzavření smlouvy o vypouštění splaškových vod s provozovatelem – Svazkem obcí Studnice, Hamry, Vortová
  • odečet vodoměru v případě, že platba stočného bude prováděna na základě skutečného množství odebrané vody dle odečtu vodoměrů (odečet vodoměrů bude provádět pan Zdeněk Černý, bytem Hlinsko, pan Ladislav Šmahel ml., bytem Vortová nebo zástupce obce)

Před napojením na kanalizační síť, které je možné od pátku 16.11.2012, musí majitel nemovitosti nahlásit stav vodoměru na OÚ a podepsat Smlouvu o odvádění odpadních vod.