Obec Studnice

Vyhledat

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Rozpočet archiv

Rozpočet

 

Rozpočet obce Studnice - na rok 2015

     
       
Rozpočtové příjmy na rok 2015  
       
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet
Třída 0     5 149 900,00
1032   Příjmy z obecních lesů 500 000,00
3613   Příjmy z pronájmy ost.nem. 14 500,00
3633   Příjmy z prodeje ost HDM 950 000,00
3639   Příjmy z pronájmu 50 000,00
3725   Přijaté nekap.příspěvky na kom.odpad 40 000,00
6310   Příjmy z úroků 10 000,00
6402   Finanční vypořádání z dotace 9 600,00
      6 724 000,00
       
       
Rozpočtové výdaje na rok 2015  
       
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet
1031   Pěstební činnost 150 000,00
1032   Lesy 200 000,00
2212   Silnice 1 200 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 500 000,00
3314   Knihovnické činnosti 3 500,00
3319   Kulturní záležitosti 10 000,00
3326   Poř.,zach.a obn.hodnot míst. kult 1 000,00
3341   Rozhlas a televize 600,00
3399   Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 26 000,00
3419   Tělovýchovná činnost 5 000,00
3421   Využití volného času 10 000,00
3512   Stomatologická péče 2 000,00
3513   Lékařská služba první pomoci 11 000,00
3631   Veřejné osvětlení 200 000,00
3633   Výstavba a údržba místních inž.sítí 400 000,00
3635   Územní plánování 220 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj 1 200 000,00
3721   Sběr a odvoz nebez.odpadu 50 000,00
3722   Sběr a odvoz komunálních odpadů 420 000,00
3723   Sběr a odvoz ostatních odpad 60 000,00
3745   Péče o vzhled obcí 500 000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 1 000,00
5512   Požární ochrana 90 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 850 000,00
6171   Činnost místní správy 590 000,00
6310   Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 8 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 15 900,00
      6 724 000,00

Rozpočet obce Studnice - na rok 2014

 

Rozpočtové příjmy na rok 2014  
       
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 058 000,00
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob   ze sam.výd.čin. 80 000,00
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob   z kap. výnosů 103   000,00
0000 1121 Daň z příjmů   práv.osob 963   000,00
0000 1211 DPH 2 137   000,00
0000 1337 Poplatek za likvidaci   komun.odpadu 220   000,00
0000 1341 Poplatek ze psů 9 500,00
0000 1343 Poplatek z užívání   veř.prostor 700,00
0000 1351 Odvod z loterií a   podobných her 20 000,00
0000 1361 Správní poplatky 1 700,00
0000 1511 Daň z nemovitostí 250   000,00
0000 2460 Splátky půj.od   obyvatelstva 60 000,00
0000 4112 Dotace z Pardubického   kraje 84 600,00
0000 4122 NI.př.transf.od krajů 120   000,00
1032 2111 Příjmy z obecních   lesů 500   000,00
3613 2132 Příjmy z pronájmy   ost.nem. 14 500,00
3633 3113 Příjmy z prodeje ost   HDM 950   000,00
3639 2111 Příjmy z pronájmu 40 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu   pozemků 15 000,00
3725 2324 Přijaté   nekap.příspěvky na kom.odpad 30 000,00
6310 2141 Příjmy z ůroků 15 000,00
      6 672 000,00
       
       
Rozpočtové   výdaje na rok 2014  
       
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet
1031   Pěstební činnost 354 000,00
1032   Lesy 200   000,00
2212   Silnice 960   000,00
2321   Odvádění a čištění   odpadních vod 1 653   000,00
2333   Úpravy drobných   vodních toků 400   000,00
3111   Předškolní zařízení 40 000,00
3113   Základní školy 50 000,00
3314   Knihovnické činnosti 2 600,00
3319   Kulturní záležitosti 10 000,00
3326   Poř.,zach.a   obn.hodnot míst. kult 1 000,00
3341   Rozhlas a televize 500,00
3399   Záležitosti kultury,   církví a sděl. prostředků 8 000,00
3419   Tělovýchovná činnost 5 000,00
3512   Stomatologická péče 1 500,00
3513   Lékařská služba první   pomoci 11 300,00
3631   Veřejné osvětlení 70 000,00
3633   Výstavba a údržba   místních inž.sítí 300   000,00
3639   Komunální služby a   územní rozvoj 999   000,00
3721   Sběr a odvoz   nebez.odpadu 25 000,00
3722   Sběr a odvoz   komunálních odpadů 415   000,00
3723   Sběr a odvoz   ostatních odpad 10 000,00
3745   Péče o vzhled obcí 154   000,00
5212   Ochrana obyvatelstva 1 000,00
5512   Požární ochrana 81 700,00
6112   Zastupitelstva obcí 405   000,00
6171   Činnost místní správy 489   500,00
6310   Příjmy a výdaje z   úvěr.fin.operací 9 000,00
6320   Pojištění funkčně   nespecifikované 15 900,00
      6 672 000,00
       
       
       
       
       
       
Rozpočet   je vyrovnaný.  

 

 

 

 

 

 

 Rozpočet obce Studnice -  na rok 2013

 

 

Rozpočtové příjmy na rok 2013  
       
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 790 000,00
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin. 100 000,00
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů  90 000,00
0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 900 000,00
0000 1211 DPH 1 500 000,00
0000 1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu 230 000,00
0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00
0000 1343 Poplatek z užívání veř.prostor 1 000,00
000 1351 Odvoz z výtěžku provozování loterií 12 000,00
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00
0000 1511 Daň z nemovitostí 250 000,00
0000 2460 Splátky půj.od obyvatelstva 40 000,00
0000 4112 Dotace z Pardubického kraje 85 300,00
0000 4122 Dotace z kraje  100 000,00
1032 2111 Příjmy les 400 000,00
3319 2111 Příjmy výstava 5 000,00
3613 2111 Příjmy z pronájmu 14 500,00
3633 2111 Příjmy z prodeje plynovodu 1 800 000,00
3639 2111 Příjmy za služb (elektrika, plyn) 40 000,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 000,00
3725 2324 Přijaté nekap.příspěvky na kom.odpad 40 000,00
6310 2141 Příjmy z ůroků 20 000,00
      6 432 800,00
Rozpočtové výdaje na rok 2013  
       
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet
1031   Pěstební činnost  
1031 5021 Mzdy 48 000,00
1031 5031 Soc.pojištění 12 000,00
1031 5032 Zdr.pojištění 5 000,00
1031 5139 Nákup materiálu 20 000,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00
1032   Lesy  
1032 5169 Služby 120 000,00
2212   Silnice  
2212 5021 Mzdy 5 000,00
2212 5139 Materiál 200 000,00
2212 5169 Služby 300 000,00
2310   Pitná voda  
2310 5169 Služby 20 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod  
2321 5166 Projektová dokumentace 30 000,00
2321 5329 Svazek obcí - čl.příspěvky 23 300,00
2321 5169 Služby 1 962 200,00
2321 6371 Účelové trans. FO 400 000,00
2333   Úpravy drobných vodních toků  
2333 5171 Výdaje na dodvatel.zajišt. Opravy 600 000,00
3111   Předškolní zařízení  
3111 5321 Neinves.dotace 75 000,00
3113   Základní školy  
3113 5321 Neinves.dotace 210 000,00
3314   Knihovnické činnosti  
3314 5021 Mzdy 2 000,00
3319   Kulturní záležitosti  
3319 5021 Mzdy 6 000,00
3319 5139 Nákup materiálu 3 000,00
3319 5175 Pohoštění 1 000,00
3341   Rozhlas a televize  
3341 5169 Služby 500,00
3399   Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků  
3399 5139 Nákup materiálu 2 000,00
3419   Tělovýchovná činnost  
3419 5192 Neinves.příspěvky 1 400,00
3512   Stomatologická péče  
3512 5192 Nein. Příspěvky 1 500,00
3513   Lékařská služba první pomoci  
3513 5192 Neinves.příspěvky 12 000,00
3631   Veřejné osvětlení  
3631 5154 El.energie 40 000,00
3631 5171 Opravy a udržování 15 000,00
3633   Plynovod  
3633 5169 Plynovod - prodej 300 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj  
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00
3639 5136 Knihy 4 000,00
3639 5137 Drobný dlouh.hmotný majetek 5 000,00
3639 5139 Materiál na opravy DM do 3 tis. 10 000,00
3639 5151 Voda 7 000,00
3639 5153 Plyn 15 000,00
3639 5154 El.energie 130 000,00
3639 5169 Služby 300 000,00
3639 5171 Opravy a udržování 10 000,00
3639 5175 Pohoštění 5 000,00
3639 5329 Neinves.dotace 23 300,00
3639 5362 Platby daní a poplatků 1 000,00
3721   Sběr a odvoz nebez.odpadu  
3721 5169 Služby 20 000,00
3722   Sběr a odvoz komunálních odpadů  
3722 5164 Nájemné 15 000,00
3722 5169 Služby 400 000,00
3745   Péče o vzhled obcí  
3745 5021 Mzdy 30 000,00
3745 5156 Poh.hmoty 2 000,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00
5512   Ochrana obyvatelstva  
5512 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00
5512   Požární ochrana  
5512 5134 Oděv, obuv 10 000,00
5512 5139 Materiál 10 000,00
5512 5156 Poh.hmoty 3 000,00
5512 5163 Služby pen.ústavů 10 700,00
5512 5169 Služby 5 000,00
5512 5179 Ostatní nákupy 3 000,00
6112   Zastupitelstva obcí  
6112 5023 Odměny členů 350 000,00
6112 5032 Povinné pojištění na veř.zdravotní poj. 33 500,00
6112 5173 Cestovné 7 000,00
6171   Činnost místní správy  
6171 5021 Mzdy 190 000,00
6171 5031 Soc.pojištění 35 000,00
6171 5032 Zdr.pojištění 15 000,00
6171 5038 Ostatní pov.pojištění 1 500,00
6171 5136 Knihy 10 000,00
6171 5139 Nákup materiálu 10 000,00
6171 5151 Voda 4 000,00
6171 5153 Plyn 20 000,00
6171 5154 El.energie 55 000,00
6171 5161 Služby pošt 3 000,00
6171 5162 Telekom.služby 50 000,00
6171 5167 Školení 2 000,00
6171 5169 Služby 55 000,00
6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00
6171 5175 Pohoštění 1 000,00
6171 5321 Neinv. Transfery obcím 3 000,00
6310   Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací  
6310 5163 Služby pen.ústavů 7 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované  
6320 5163 Služby pen.ústavů 15 900,00
      6 432 800,00