Obec Studnice Košínov a Zalíbené

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Vyhlášky a nařízení obce

Vyhlášky a nařízení obce

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Studnice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Studnice č. 1/2015 o regulaci hlučných činností

12.3.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze psů

1.4.2011

Obecně závazná vyhláška obce Studnice č.5/2011 o pohybu psů na veřejném prostranství v obci Studnice

 5.5.2011

Obecně závazná vyhláška č.6/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 20.4.2011

Nařízení obce Studnice č.1 - Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

1.10.2013

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách